1583826617-1548853978-Banner_sustenabilitate

Sustenabilitate

Pentru susținerea dezvoltării durabile a sectorului de creștere a animalelor din România și a dezvoltării industriei alimentare din țara noastră, Smithfield România se implică în mod continuu în programe de sustenabilitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării zonelor în care ne desfășurăm activitatea. Înțelegem să ne desfășurăm activitatea responsabil, cu respect față de: angajați, mediu, comunități și animalele din fermele noastre.

Pilonii strategiei noastre de dezvoltare sustenabilă:

Bunăstare animală
Creștem animalele din fermele noastre în condiții de siguranță, confort și sănătate.
Diversitate, echitate și incluziune
Asigurăm o cultură organizațională care oferă diversitate, incluziune și respect pentru fiecare angajat.
Mediu înconjurător
Minimizăm impactul asupra mediului înconjurător.
Calitate și siguranță alimentară
Producem proteină de origine animală sigură, accesibilă, de calitate superioară, care răspunde nevoilor de consum în creștere la nivel global.
Sănătate și stare de bine
Promovăm starea de bine prin nutriție îmbunătățită și inovație în industria alimentară.
Sprijin comunități
Sprijinim comunitățile prin acțiuni caritabile și proiecte de voluntariat cu impact pozitiv asupra reducerii insecurității alimentare și susținerii educației.
Sănătatea și securitatea angajaților
Protejăm sănătatea și siguranța angajaților noștri.

Smithfield România își propune, dincolo de obiectivele legate strict de business, să investească și să se implice activ în dezvoltarea comunităților locale în care își desfășoară activitatea. Această implicare activă se concretizează prin programele sale de responsabilitate socială, și anume - de protecție a mediului, de promovare a agriculturii moderne (prin susținerea fertilizării organice), de facilitare a accesului la educaţie, de sprijin social pentru grupurile dezavantajate, toate acestea generând un impact economic pozitiv asupra dezvoltării economice a zonei de vest a României.