Sustenabilitate

Pentru susținerea dezvoltării durabile a sectorului de creștere a animalelor din România și a dezvoltării industriei alimentare din țara noastră, Smithfield România se implică în mod continuu în programe de sustenabilitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării zonelor în care ne desfășurăm activitatea. Înțelegem să ne desfășurăm activitatea responsabil, cu respect față de: angajați, mediu, comunități și animalele din fermele noastre.

Pilonii strategiei noastre de dezvoltare sustenabilă:

Bunăstare animală
Creștem animale sănătoase, în condiții de siguranță și confort;
Protecția mediului
100% conformitate, 100% din timp;
Siguranța alimentară și calitatea produsului
Producem alimente hrănitoare, sigure și de înaltă calitate;
Sprijin pentru comunități
Implementăm programe de sprijn comunitar pe trei direcții mari de acțiune: mediu, educație și social;
Angajați
Protejăm sănătatea și siguranța angajaților noștri și creăm posibilități de dezvoltare personală și profesională;
Crearea de valoare adăugată
Creăm valoare în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea prin programele noastre de sustenabilitate.

Smithfield România își propune, dincolo de obiectivele legate strict de business, să investească și să se implice activ în dezvoltarea comunităților locale în care își desfășoară activitatea. Această implicare activă se concretizează prin programele sale de responsabilitate socială, și anume - de protecție a mediului, de promovare a agriculturii moderne (prin susținerea fertilizării organice), de facilitare a accesului la educaţie, de sprijin social pentru grupurile dezavantajate, toate acestea generând un impact economic pozitiv asupra dezvoltării economice a zonei de vest a României.