Sănătatea și siguranța angajaților este prioritatea noastră!

Responsabilitatea noastră prioritară rămane sănătatea și siguranța angajaților

Compania noastră a luat o serie de măsuri, necesare pentru limitarea raspândirii pandemiei cauzată de COVID-19. Acestea sunt menite a proteja sănătatea și siguranța tuturor angajaților, clienților și partenerilor noștri. Comunicăm constant cu angajații, iar subiectele prioritare sunt evidențierea importanței igienei personale, distanțarea fizică și purtarea echipamentului de protecție pentru a preveni raspândirea COVID-19.

Măsurile luate de compania noastră au fost implementate pentru a proteja atât operațiunile de producție a cărnii, cât și activitatea de creștere a animalelor din județele Timiș și Arad, astfel încât să putem continua să oferim clienților proteină de cea mai bună calitate, rămânând fideli, în același timp, principiului nostru 

 

Măsuri de distanțare fizică și socială

Măsuri implementate în cadrul tuturor punctelor de lucru, pentru prevenirea raspândirii COVID-19.  
 • Obligativitatea purtării măștii pentru toți angajații și vizitatorii, pe întreaga perioadă în care se află pe platforma punctului de lucru; *Măștile de protecție sunt asigurate de companie;
 • Distanțarea fizică e încurajată și prin marcaj vizual în spațiile comune, în parcare, pe podeaua cantinei, pentru a indica distanța minimă care trebuie respectată de către angajații care se află în aceste zone;
 • Reorganizarea spațiului cantinei prin scăderea numărului de locuri disponibile. Pentru asigurarea respectării distanțării fizice, numărul de scaune a fost redus de la 4 la 2, iar zonele disponibile au fost marcate corespunzător, pentru a evita contactul apropiat și formarea de grupuri numeroase;
 • Crearea de spații suplimentare pentru servirea mesei;
 • Reorganizarea orarului de sosire a mijloacelor de transport angajați, pentru a preveni aglomerarea în cadrul parcărilor, intrarea în incintă, și de asemenea aglomerarea vestiarelor;
 • Suplimentarea numărului de mijloace de transport pentru angajați spre și de la locul de muncă, pentru a asigura distanțarea fizică;
 • Ajustarea timpilor de sosire și plecare de la locul de muncă, precum și a pauzelor din cadrul programului de lucru, pentru a limita numărul de angajați care se află într-o anumită zonă, în același timp;
 • Amânarea călătoriilor în interes de serviciu care nu sunt absolut necesare;
 • Relaxarea politicilor pentru obligativitatea prezenței la locul de muncă, și eliminarea oricăror efecte punitive pentru neprezentare, ca urmare a unei situații generate de COVID-19;
 • Instalarea unor bariere de plexiglass în cadrul liniilor de producție și în zonele comune - mesele în interiorul cantinei (în față /stânga /dreapta) și în cadrul zonei de fumat (zone marcate individual, separate în partea stângă și dreaptă);
 • Asigurarea distanțării fizice în timpul schimburilor de tură pentru ambele fluxuri operaționale.

Măsuri pentru depistarea angajaților posibil purtători de COVID-19

 • Organizarea unui amplu protocol de testare ARN nCov-RT-PCR pentru toți angajații;
 • Implementarea unor sisteme de termo-scanare individuală, pentru a identifica angajații cu temperatură ridicată, înainte de a pătrunde în interiorul punctului de lucru;
 • Alocarea unui spațiu dedicat izolării posibilelor cazuri COVID-19, și de asemenea alocarea unui mijloc de transport dedicat transportării angajaților confirmați pozitiv;
 • Utilizarea termometrelor digitale pentru monitorizarea temperaturii angajaților înainte de a urca în mijloacele de transport;
 • Completarea zilnică a unui chestionar de depistare COVID-19 (formular disponibil în format electronic sau pe suport de hârtie).

Măsuri de igienă și dezinfecție

Suplimentar față de implementarea și respectarea cu strictețe a regulilor de igienă și bună practică specifice sistemelor de managementul calității și siguranța alimentelor, compania noastră a luat o serie de măsuri de siguranță, care cuprind acțiuni constante de igienizare riguroasă a tuturor punctelor de lucru:
 • Utilizarea filtrului sanitar destinat dezinfecției mâinilor și încălțămintei, înainte de accesul în zonele de producție;
 • Suplimentarea stațiilor de dezinfecție a mâinilor și încălțămintei (în cadrul cantinei, toate punctele de acces, vestiare, zone de producție, birouri etc);
 • Implementarea unui protocol de igienizare care include dezinfecția zilnică a întregii platforme a abatorului și a tuturor spațiilor comune;
 • Igienizarea și dezinfecția suprafețelor atinse frecvent – balustrade, uși și mese și adițional, dezinfectarea vestiarelor și a cantinei de mai multe ori pe parcursul unei zile;
 • Dezinfecția zilnică a vehiculelor de transport angajați;
 • Oferirea de pachete care includ geluri dezinfectante, șervețele, măști faciale, mănuși și materiale informative pe tema COVID-19 tuturor angajaților;
 • Utilizarea de către șoferi a unor dezinfectanți speciali pentru igiena mâinilor.

Campanie de informare a angajaților pentru conștientizarea importanței respectării măsurilor de prevenție

Pentru a ne asigura că angajații noștri sunt complet și corect informați despre efectele și urmările COVID-19, am implementat următoarele proiecte interne

 • Campanie de informare internă – afișe în cadrul tuturor punctelor de lucru, postere informative afișate în zonele de acces în cadrul cantinei și a cabinetului medical, care acoperă subiectele distanțării sociale, procedurilor de spălare a mâinilor și de igienă, procedurilor de purtare obligatorie a măștii pentru acoperirea feței, identificarea simptomelor COVID-19 și informări despre existența liniei telefonice de urgență Covid-19;
 • Sesiuni săptămânale de comunicare între management și angajații direcți, pe următoarele subiecte: instruiri pentru aplicabilitatea practică a noilor proceduri COVID-19 și reiterarea măsurilor de prevenție;
 • Încurajarea angajaților pentru informarea asupra oricăror suspiciuni sau contact cu posibili infectați /purtători;
 • Informarea angajaților cu privire la modalitățile de răspândire a COVID-19, reglementări legale, modalități de protecție pentru noi și pentru cei din jur, și orice noi informații pe acest subiect. Aceste informări presupun sesiuni de instruire, afișarea unor materiale in format audio-video pe ecranele din punctele de lucru, prin trimiterea de buletine informative, prin plasarea de materiale informative în incinta punctelor de lucru și prin organizarea unor sesiuni de informare la angajare.