Mai multe detalii despre Programul Anti-COVID-19 Smithfield România

Privacy Policy

Politica de confidențialitate a datelor personale

Actualizat: Decembrie, 2018

Introducere

Pentru Smithfield România confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă, de aceea ne angajăm să o respectăm luând toate măsurile necesare. Prezenta politică descrie ce informatți cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră, în ce scop și pe ce bază legală, cu cine sunt ele partajate, precum și drepturile dumneavoastră. 

Această politică poate fi modificată în orice moment fără notificare, prin postarea unei versiuni noi, aici. Vă rugăm să verificați această politică de fiecare dată când accesați acest site, pentru a identifica și înțelege eventualele modificări apărute. 

Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Denumire : Smithfield România SRL

Nr. Registru Comerțului: J35/962/2000

Cod Unic de Inregistrare: RO13427047

Sediul: Timișoara, Str. Polonă, nr.4, Corp Complex P+2E


Ce date cu caracter personal colectăm și cum le folosim

Date furnizate voluntar de către vizitatori

Completarea voluntară a adresei de e-mail în zona de abonare Newsletter sau în zona Contact, alături de nume, prenume și număr de telefon, ne oferă acces la aceste date pentru a putea răspunde mesajului dumneavoastră. Prin completarea acestor câmpuri și prin trimiterea voluntară a datelor cu caracter personal vă dați consimțământul ca Smithfield România să vă prelucreze adresa de e-mail în scopul de a vă trimite comunicări ulterioare de marketing. Datele furnizate voluntar sunt, așadar, prelucrate pe bază de consimțământ. Vă puteți retrage acest consimțământ oricând printr-un e-mail la dpo@smithfield.ro sau prin accesarea linkului de Unsubscribe (Dezabonare) pe care îl veți putea găsi la finalul fiecărei comunicări de marketing.

Colectarea automată a datelor

Adresa IP a calculatorului dumneavoastră este colectată automat atunci când vizitați website-ul nostru. Adresa IP este un număr alocat computerului dumneavoastră atunci când accesați Internetul. Aceste adrese sunt înregistrate din motive de securitate IT în logurile sistemelor informatice care gestionează website-ul. NU folosim adresa dumneavoastră de IP pentru a vă identifica sau pentru alte scopuri decât cele de informare statistică sau de protecție website.


Date ale clienților/ furnizorilor și ale reprezentanților acestora

Smithfield România colectează și procesează datele personale (Nume, Prenume, Funcție, e-mail și telefon de business) ale reprezentanților și persoanelor de contact, ale clientului/ furnizorului, inclusiv ale colaboratorilor, în următoarele scopuri:

  • pentru a transmite Companiei la care lucrați, comenzi/ oferte/ confirmări de oferte/ facturi/ notificări privind derularea contractelor încheiate între Smithfield România și Compania pe care o reprezentați sau alte documente și/ sau informații relevante pentru relațiile comerciale existente sau potențiale dintre Smithfield România și Compania la care lucrați.
  • furnizarea, pe baza consimțământului clienților, a materialelor de marketing;
  • respectarea de către Smithfield România a obligațiilor impuse de lege și de organismele de reglementare cărora Smithfield România este supusă, precum obligațiile de combatere a spălării banilor și de combatere a terorismului, obligația de a raporta autorităților fiscale;
  • exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea ordinelor judecătorești.

Temeiul legal utilizat pentru procesarea datelor personale

Legea în Europa ne permite să procesăm informații personale, atât timp cât avem o bază legală să facem acest lucru. Bazele legale folosite de Smithfield România sunt următoarele:

Executarea unui contract. Acest temei legal este folosit atunci când este necesară prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale sau în perspectiva încheierii unui contract;
Obligație legală. Acest temei legal este folosit atunci când suntem obligați să procesăm informațiile personale pentru a ne conforma unei obligații legale, cum ar fi păstrarea datelor personale în scopuri de taxe sau furnizarea de informații către o autoritate publică;
Interes legitim. Vom procesa informații despre Dvs. în scopul desfășurării activității curente a Smithfield România și doar atât timp cât nu este mai presus de interesele dumneavoastră personale;
Consimțământul dumneavoastră. În unele cazuri, vă vom cere permisiunea specifică de a procesa o parte din informațiile dumneavoastră personale, și vom procesa aceste informații doar în baza consimțământului dumeavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin contactarea Smithfield România la dpo@smithfield.ro.

Exemple de interese legitime menționate mai sus sunt:

Pentru a oferi informații și/ sau servicii pentru persoane fizice care accesează site-ul nostru web sau oferă informații despre oportunitățile de angajare.
Pentru a preveni frauda sau activități infracționale și pentru a proteja sistemele noastre informatice.
Pentru a personaliza experiența online a persoanelor și a îmbunătăți performanța, gradul de utilizare și eficiența prezenței online a Smithfield România.
Pentru a efectua și analiza activitățile noastre de marketing.

Cookies

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri.


Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferinţele dumneavoastră. Astfel, nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniți la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?

Folosim doar cookie-uri pentru statistici și pentru acceptarea politicii de protecție a datelor personale, cookie-uri ce pot fi dezactivate direct din browser-ul dumneavoastră. Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim. Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului, dar vă poate îmbunătăți experienţa de navigare. Puteți șterge sau bloca cookie-urile, însă dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcționeze corespunzător.

Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ținem sub control datele referitoare la preferințele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Cum puteţi controla cookie-urile?

Puteţi controla și/ sau șterge cookie-urile după cum doriți; puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiți nevoit să setați manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Copii sub vârsta de 16 ani

Smithfield România înțelege importanța protejării vieții private a copiilor, în special într-un mediu online. Site-urile noastre nu sunt concepute în mod intenționat copiilor sub vârsta de 16 ani. Este politica noastră de a nu colecta în mod conștient sau de a menține informații despre orice persoană sub vârsta de 16 ani, cu excepția cazului în care există un angajament de a oferi servicii profesionale.

Cu cine partajăm datele dumneavoastră

Nu vom dezvălui informațiile dumneavoastră către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora fără consimțământul dumneavoastră. Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează/ oferă servicii și acționează în calitate de operator/ persoană împuternicită, cum ar fi companiile care se ocupă de mentenanța website-ului sau care trimit e-mailuri de comunicare în numele nostru, precum și clienților și furnizorilor noștri. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile necesare bunei funcționări a website-ului.

Perioada de retenție

Smithfield România a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea datelor personale. Astfel, vom păstra datele personale în conformitate cu prevederile politicii privind păstrarea datelor aplicabile la nivelul Smithfield România.

Cu toate acestea, vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, atât timp cât nu este necesar pentru scopurile stabilite, atunci când vă retrageți acordul sau atunci când baza legală în care au fost prelucrate datele personale nu mai este valabilă.

Drepturile Persoanei vizate

Atunci când Smithfield România procesează informații personale despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:

Informare: Aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Smithfield România.

Acces: Aveți dreptul de a avea acces la datele respective. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Corecție: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați corectarea datelor personale.

Ștergere: Aveți dreptul de a solicita, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datele personale, în următoarele situații: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; acordul în baza căruia a avut loc prelucrarea datelor cu caracter personal a fost retras; nu există motive imperative legitime pentru prelucrarea datelor; datele personale au fost prelucrate în mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie să fie șterse în vederea îndeplinirii unei obligații legale.


Restricție de prelucrare: Aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor personale, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații: exactitatea datelor personale este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să permită verificarea acurateții datelor cu caracter personal; prelucrarea datelor personale este ilegală; Smithfield România nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării; vă opuneți prelucrării pe baza intereselor legitime;

Portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele personale furnizate către Smithfield România într-un format structurat, care poate fi citit automat. În cazul în care mijloacele tehnice permit o astfel de operațiune Smithfield România poate transmite aceste date către alt Operator. Aveți un astfel de drept atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau atunci când prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Obiecție: Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs., prelucrării pe interesele legitime ale Smithfiled România. Smithfield România nu va mai procesa datele personale cu excepția cazului în care demonstrează interese legitime imperioase de procesare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea informațiilor cu caracter personal, Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cum ne puteți contacta

Pentru întrebări legate de termenii Politicii de Confidențialitate sau pentru orice nelămurire privind cererile de mai sus, vă rugăm să ne contactați la:

Smithfield România

Str. Polonă Nr. 4, Timișoara

e-mail: dpo@smithfield.ro