Privacy Policy

Politica de Confidențialitate 

Ultima actualizare: Septembrie 2020

 

Introducere

Pentru Smithfield România confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă, de aceea ne angajăm să o respectăm luând toate măsurile necesare. Prezenta politică descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră, în ce scop și pe ce bază legală, cu cine sunt ele partajate precum și drepturile dumneavoastră. 

Această politică poate fi modificată în orice moment fără notificare, prin postarea unei versiuni noi aici. Vă rugăm să verificați această politică de fiecare dată când accesați acest site, pentru a identifica și înțelege eventualele modificări apărute. 

 

Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Denumire: Smithfield România SRL

Nr. Registru Comerțului: J35/962/2000

Cod Unic de Înregistrare: RO13427047

Sediul: Timișoara, Str. Polona, nr.4, Corp Complex P+2E

 

Ce date cu caracter personal colectam și cum le folosim?

Date furnizate voluntar de către vizitatori

 

Completarea voluntară a adresei de e-mail în secțiunea Contact alături de nume, prenume și număr de telefon, ne dă acces la aceste date pentru a putea răspunde mesajului dumneavoastră. Datele furnizate voluntar sunt, așadar, prelucrate pe bază de consimțământ. Vă puteți retrage acest consimțământ oricând printr-un e-mail la adresa dpo@smithfield.ro.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sunt stocate pentru o perioada de 6 luni, la finalul cărora datele sunt șterse din evidențele Smithfield România.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video, în cazul accesului persoanelor vizate în sediul Smithfield România

 

Smithfield România, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea, ce permite identificarea persoanelor vizate.

 

Scopul prelucrării datelor personale constă în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Smithfield România şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:  reprezentanţii autorizaţi sau parteneri contractuali ai Smithfield România, organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de Smithfield România.

 

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.


Colectarea Automata a datelor

 

Adresa IP a calculatorului dumneavoastră este colectată automat atunci când vizitați website-ul nostru. Adresa IP este un numar alocat computerului dumneavoastră atunci când accesați internetul. Aceste adrese sunt înregistrate din motive de securitate IT în logurile sistemelor informatice care gestionează website-ul. Nu folosim adresa dumneavoastră de IP pentru a vă identifica sau pentru alte scopuri decât cele de informare, statistică sau de protecție website.

 

Date ale reprezentanților și persoanelor de contact ale clienților / furnizorilor persoane juridice

                

Smithfield România colectează și procesează datele personale (Nume, Prenume, Funcție, e-mail și telefon de business) ale reprezentanților și persoanelor de contact ale clientului/furnizorului, inclusiv ale colaboratorilor, în urmatoarele scopuri:

(i) pentru a transmite Companiei la care lucrați, comenzi / oferte / confirmări de oferte / facturi / notificări privind derularea contractelor încheiate între Smithfield România și Compania pe care o reprezentați sau alte documente și/sau informații relevante pentru relațiile comerciale existente sau potențiale dintre Smithfield România și Compania la care lucrați.

(ii) respectarea de catre Smithfield România a obligațiilor impuse de lege și de organismele de reglementare carora Smithfield România este supusa, precum obligațiile de combatere a spalarii banilor și de combatere a terorismului, obligația de a raporta autoritaților fiscale;

(iii) exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea ordinelor judecatorești.

 

Temeiul legal utilizat pentru procesarea datelor personale

Legea în Europa, ne permite să procesăm informații personale, atâta timp cât avem o bază legală să facem acest lucru. Bazele legale folosite de Smithfield România sunt urmatoarele:

Obligație legală. Acest temei legal este folosit  atunci când suntem obligați să procesăm informațiile personale pentru a ne conforma unei obligații legale, cum ar fi păstrarea datelor personale în scopuri fiscale sau furnizarea de informații către o autoritate publica;


Interes legitim. Vom procesa informații despre dumneavoastră în scopul desfășurării activității curente a Smithfield România, și doar atâta timp cât nu este mai presus de interesele dumneavoastră personale;


Consimțământul dumneavoastră. În unele cazuri, vă vom cere permisiunea specifică de a procesa informațiile dumneavoastră personale, și vom procesa aceste informații doar în baza consimțământului dumeavoastră. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin contactarea Smithfield România la dpo@smithfield.ro

Exemple de interese legitime menționate mai sus sunt:

· Pentru a oferi informații și / sau servicii pentru persoane fizice care accesează site-ul nostru web sau oferă informații despre oportunitățile de angajare.

· Pentru a preveni frauda sau activitați infracționale și pentru a proteja sistemele noastre informatice.

· Pentru a personaliza experiența on-line a persoanelor și a imbunatați performanța, gradul de utilizare și eficiența prezenței on-line a Smithfield România.

· Pentru a efectua și analiza activitățile noastre de marketing.

 

Copii sub vârsta de 16 ani

Smithfield România înțelege importanța protejării vieții private a copiilor, în special într-un mediu on-line. Site-ul nostru nu este conceput în mod intenționat pentru sau destinat copiilor sub vârsta de 16 ani. Este politica noastra de a nu colecta în mod conștient sau de a menține informații despre orice persoană sub vârsta de 16 ani, cu excepția cazului în care există un angajament de a oferi servicii profesionale.

 

Cu cine partajăm datele Dumneavoastră?

Nu vom dezvălui informațiile dumneavoastră către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora fără consimțământul dumneavoastră.

 

Totuși, este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează/oferă servicii și acționează în calitate de operator/persoană împuternicită, cum ar fi companiile care se ocupă de mentenanța website-ului sau care trimit e-mailuri de comunicare în numele nostru, precum și clienților și furnizorilor noștri.

 

Aceste entitati sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal și nu au capacitatea de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât în situații exceptionale și expres prevăzute.

 

Perioada de retenție

Smithfield România a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea datelor personale. Astfel, vom păstra datele personale în conformitate cu prevederile politicii privind păstrarea datelor aplicabile la nivelul Smithfield România.

 

Cu toate acestea, vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastra cu caracter personal, atata timp cât nu este necesar pentru scopurile stabilite, atunci când vă retrageți consimțământul sau atunci când baza legală în care au fost prelucrate datele personale nu mai este valabilă.

Drepturile Persoanei vizate

Atunci când Smithfield România procesează informații personale despre dumneavoastră, aveți urmatoarele drepturi:


Informare: Aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Smithfield România.

 

Acces: Aveți dreptul de a avea acces la datele respective și de a obține din partea Smithfield România o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

 

Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să ne solicitați corectarea datelor personale.

 

Stergere: Aveți dreptul de a solicita, fara intârzieri nejustificate, ștergerea datele personale, în urmatoarele situații: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; acordul în baza căruia a avut loc prelucrarea datelor cu caracter personal a fost retras și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor; datele personale au fost prelucrate în mod ilegal; datele cu caracter personal trebuie să fie șterse în vederea îndeplinirii unei obligații legale.


Restricție de prelucrare: Aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor personale, în cazul în care se aplică una dintre urmatoarele situații: exactitatea datelor personale este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să permită verificarea acurateții datelor cu caracter personal; prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând restricționarea utilizării; Smithfield România nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; vă opuneți prelucrării pe baza intereselor legitime, pe perioada în care se verifică daca drepturile legitime ale Smithfield România prevalează.

 

Portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele personale furnizate Smithfield România, într-un format structurat, care poate fi citit automat. În cazul în care mijloacele tehnice permit o astfel de operațiune Smthfield România poate transmite aceste date către alt operator. Aveți un astfel de drept atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract încheiat cu dumneavoastră și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Obiecție: Aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația dvs., la prelucrarea bazata pe interesele legitime ale Smithfield România. Smithfield România nu va mai procesa datele personale, cu excepția cazului in care demonstreaza interese legitime imperioase de procesare, care au prioritate fata de interesele, drepturile si libertațile dumneavoastra sau in cazul in care scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Retragerea consimțământului: În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să vi-l retrageți în orice moment, fără ca retragerea consimțământului să afecteze legalitatea prelucrarii efectuate înainte de retragerea acestuia.

 

Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră, precum și dreptul de a depune o plangere la autoritatea competenta responsabilă de protejarea datelor cu caracter personal, Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Smithfield România poate:

-  fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

-  fie să refuze să dea curs cererii.


Cum ne puteți contacta?

 

Pentru întrebari legate de termenii Politicii de Confidențialitate sau pentru orice nelămurire privind exercitarea drepturilor dumneavoastră mai sus menționate, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail  dpo@smithfield.ro sau la adresa de corespondență Timișoara, Str. Polona Nr. 4, jud. Timiș.