Producția de porci

Fermele noastre

Smithfield România este cel mai mare producător de suine din România. Ne asumăm misiunea de a fi un lider în stabilirea celor mai înalte standarde de bunăstare animală. Animalele din fermele Smithfield România sunt crescute, zi de zi, cu grijă și responsabilitate. Întregul efectiv de animale din fermele p...

Bunăstarea animalelor

Smithfield România a dezvoltat, de-a lungul timpului, și aplică cu consecvență, programe strategice stricte, de supraveghere a sănătății animalelor și a siguranței alimentelor, respectând normele de biosecuritate, bunăstare animală și de trasabilitate pe întreg fluxul de producție a cărnii de porc. Smithfield România a fo...

Fabrici de nutrețuri

Principalul avantaj deținut în procesul de comercializare a nutrețurilor combinate, fabricate în cadrul celor două FNC-uri proprii- Vinga și Pădureni, îl reprezintă producția de furaj prin punerea în practică, în cadrul proceselor de fabricație, a cunoștiințelor specialiștilor noștri și a tehnologiilor de ultimă genera...