Operațiuni suport producție

Din grija pentru protecția mediul înconjurător, Smithfield România gestionează integral, atât subprodusele de origine animală, cât și apele reziduale rezultate din procesul de sacrificare, prin intermediul a două stații moderne: stația de epurare a apelor și stația de procesare sub-produse de origine animală.

Stația de procesare subproduse de origine animală

Smithfield România este membră a EFPRA (European Fat Processors and Rendering Association). Stația de procesare subproduse de origine animală (sau „Stația de Rendering”) este o fabrică suport pentru activitatea principală din cadrul abatorului, care are ca scop colectarea și procesarea acelor subproduse de origine animală ce nu su...

1548845215-1538340290-secundare
1548845215-1538340290-secundare

Statie de epurare ape uzate

Societatea noastră deține o stație de epurare ape uzate autorizată de către Administrația bazinală „Ape Banat” respectiv, de către Agenția de Protecție a Mediului Timiș, prin autorizație integrată de mediu și este continuu monitorizată de autoritățile de resort. Stația de epurare funcționează în trei trepte: mecanic...