Mai multe detalii despre Programul Anti-COVID-19 Smithfield România

Operațiuni suport producție

Din grija pentru protecția mediul înconjurător, Smithfield România gestionează integral, atât subprodusele de origine animală, cât și apele reziduale rezultate din procesul de sacrificare, prin intermediul a două stații moderne: stația de epurare a apelor și stația de procesare sub-produse de origine animală.

Stația de procesare subproduse de origine animală

Smithfield România este membră a EFPRA (European Fat Processors and Rendering Association). Stația de procesare subproduse de origine animală (sau „Stația de Rendering”) este o fabrică suport pentru activitatea principală din cadrul abatorului, care are ca scop colectarea și procesarea acelor subproduse de origine animală ce nu su...

1548845215-1538340290-secundare
1548845215-1538340290-secundare

Statie de epurare ape uzate

Societatea noastră deține o stație de epurare ape uzate autorizată de către Administrația bazinală „Ape Banat” respectiv, de către Agenția de Protecție a Mediului Timiș, prin autorizație integrată de mediu și este continuu monitorizată de autoritățile de resort. Stația de epurare funcționează în trei trepte: mecanic...