Mai multe detalii despre Programul Anti-COVID-19 Smithfield România

Specialist SSM


Descriere
 • Elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de securitate și sănătate în muncă, în funcție de particularitățile proceselor de muncă din organizație, de numărul de angajați, de riscurile de accidente și îmbolnăviri profesionale;
 • Menține, auditează și îmbunătățeste continuu Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale; responsabil pentru organizarea și efectuarea auditului intern de sistem, respective de evaluare a conformării cu legislația specifică;
 • Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
 • Participă la comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă și a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea și raportarea bolilor profesionale.

Cerințe
  • Studii superioare-domeniul tehnic;
  • Cunoștinte specifice SSM;
  • Cunoștinte de legislație generală și specifică SSM;
  • Cursuri specifice de aprofundare a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă-constituie avantaj;
  • Cunoștințe și metode de investigare a accidentelor, noțiuni de bază de medicina muncii, agenți de risc;
  • Abilități de instruire a altor persoane în vederea implementării de procese noi și eficientizării proceselor existente;
  • Cunoștinte de limba engleză la nivel mediu;
  • Experiență minimum 5 ani pe o poziție similară;
  • Capacitate de analiză, organizare, atenție la detalii și orientare spre rezultat. 

Contactează-ne: hr-recrutare@smithfield.ro! 

Beneficii
 • Pachet salarial competitiv;
 • Tichete de masă;
 • O masă de prânz/zi, asigurată de companie;
 • Tichete cadou de sărbători;
 • Transport asigurat;
 • Servicii medicale;
 • Servicii sportive.
Acord de confidențialitate

*Prin transmiterea CV-ului dvs. pentru această poziție sunteți de acord cu preluarea și prelucrarea informațiilor personale, ce vor fi accesate de persoanele responsabile cu procesul de recrutare în cadrul companiei Smithfield România.