Mai multe detalii despre Programul Anti-COVID-19 Smithfield România

Manager la Fabrica de Nutret Combinat


Descriere
 • Răspunde de planificarea și organizarea fluxului de producție conform prognozei necesarului de furaj;  
 • Organizarea și controlul producției zilnice;
 • Răspunde de planificarea, organizarea și dezvoltarea activității de intreținere și reparații accidentale a utilajelor și echipamentelor de producție nutrețuri;
 • Asigura respectarea rețetelor de fabricație și răspunde de calitatea nutrețurilor concentrate fabricate;
 • Asigură controlul costurilor de producție și răspunde de încadrarea costurilor planificate de producție;
 • Participă activ la pregătirea rapoartelor lunare privind eficiența fabricii, întocmind săptămânal situații exacte privind modificarea sau noile valori ale indicatorilor cheie de perfomanță (KPI);
 • Implementează și monitorizează conformitatea cu politicile, strategiile și procedurile stabilite la nivelul companiei;
 • Respectă prevederile regulamentului intern la nivel de societate;
 • Răspunde de buna desfășurare a activității din punct de vedere al sănătății și securității în muncă;
 • Răspunde de respectarea normelor de biosecuritate impuse de companie;
 • Răspunde de respectarea normelor legale privind protecția mediului.
Cerințe
 • Cunoștinte mediu-avansate de limba engleză;
 • Experiență de minim 3 ani pe o poziție similară cu rol de management/coordonare;
 • Abilități de comunicare, organizare, planificare și lucru în echipă;
 • Capacitate de analiză, sinteză și rezolvare a problemelor;
 • Capacitatea de a lua decizii și de a-și asuma responsabilități.   

Contactează-ne: hr-recrutare@smithfield.ro! 

Beneficii
 • Pachet salarial competitiv;
 • Tichete de masă;
 • O masă de prânz/zi, asigurată de companie;
 • Tichete cadou de sărbători;
 • Transport asigurat;
 • Servicii medicale;
 • Servicii sportive;
 • Pachet de carne COMTIM de Craciun.
Acord de confidențialitate

*Prin transmiterea CV-ului dvs. pentru această poziție sunteți de acord cu preluarea și prelucrarea informațiilor personale, ce vor fi accesate de persoanele responsabile cu procesul de recrutare în cadrul companiei Smithfield România.