Achiziția de cereale

Pentru a asigura furajul necesar animalelor din cele 50 de ferme de pe raza județelor Timiș și Arad, compania noastră achiziționează anual peste 330.000 tone de cereale, tranzacționate de pe piața locală, cu preponderență din aceste județe. În fiecare an, Smithfield România derulează campanii de achiziții cereale printr-un program complex de achiziții, ce vine în întâmpinarea producătorilor locali, astfel încât să susținem și să încurajăm economia regională și producția cerealieră în zona de vest a țării.

► Cultivi cereale?