CSR Educație

Programul ”Adoptă o școală”

De peste 15 ani, investiția în educație reprezintă pentru Smithfield Romania una din prioritățile prin care susținem dezvoltarea comunităților din care facem parte. Programul „Adoptă o școală‟ a fost lansat la inițiativa Smithfield România și vizează îmbunătățirea condițiilor de studiu în școlile din județele Timiș și Arad.

De la demararea acestui program, în 2017 și până în prezent, Smithfield România a investit peste 1.35 milioane de lei în programul „Adoptă o școală”.

Pilotul acestui proiect s-a desfășurat în perioada ianuarie – iunie 2018 și a implicat un număr de 25 de unități școlare din județ, fiecare dintre acestea beneficiind de sprijin financiar din partea companiei Smithfield România pentru implementarea unor proiecte specifice de investiții. Proiectele eligibile au inclus activități de reabilitare și renovare a infrastructurii școlare, achiziții și dotare cu noi echipamente didactice IT&C sau amenajarea de spații de joacă și sport în cadrul școlilor selectate în program.

De acest proiect au beneficiat, în această fază, cei aproximativ 10.000 de elevi și cadre didactice din cele 25 de unități de învățământ primar și gimnazial. Aproape 300 de profesori au fost implicați direct în implementarea acestuia.

În total, sumele alocate de Smithfield România pentru implementarea proiectului pilot „Adoptă o școală” se apropie de 1 milion de lei (928.000 RON). Ele au fost repartizate în funcție de dimensiunile unităților de învățământ, iar investițiile au fost direct coordonate de experți ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Lucrările de investiții din programul „Adoptă o școală” sprijinit de Smithfield România au fost finalizate la terminarea anului școlar 2017-2018.

Programul „Din nou la şcoală”    

"Din nou la școală" este un program Smithfield România de sprijin al accesului la educație şi de încurajare a performanţei şcolare adresat elevilor din comunităţile locale în vecinătatea cărora ne desfăşurăm activitatea.

La fiecare început de an școlar, voluntarii Smithfield România, motivaţi de bucuria adusă copiilor de acest program în anii precedenţi, împart şcolarilor şi preşcolarilor din comunităţile învecinate, dar și copiilor angajaților rechizite, ghiozdane, penare şi orare conţinând sfaturi pentru un stil de viaţă sănătos, manuale şi cărţi, fiind prezenţi în sălile de clasă pe parcursul unei săptămâni întregi.

Dacă în 2007, când a fost lansat programul, acesta a fost implementat în 4 localități, începând din anul 2013 şi până astăzi acesta a fost extins în peste 60 de comunități. Programul se adresează atât elevilor înscriși în sistemul de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, precum și copiilor angajaților din cadrul companiei. În toate cele 13 ediții de până acum, peste 61.000 de elevi din localităţile unde Smithfield România îşi desfăşoară activitatea, au fost incluși în program.

În cadrul celor 13 ediţii desfăşurate până în 2020, peste 60.000 de elevi beneficiari au fost incluşi ȋn program:

2007

- 4 localităţi din judeţul Timiş

- Peste 700 de elevi

2008

- 11 localităţi din judeţul Timiş

- Peste 2.040 de elevi

2009

- 36 localităţi din judeţul Timiş

- Peste 3.000 de elevi

2010

- 40 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 3.500 de elevi

2011

- 65 localităţi din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 3.550 de elevi

2012

- 61 localităţi din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 3.600 de elevi

2013

- 66 localităţi din judeţele Timiş şi Arad

-  Peste 4.670 de elevi

2014

- 56 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 6.600 de elevi

2015

- 63 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 6.600 de elevi

   2016

- 60 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 6.400 de elevi

    2017

-  66 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 6.600 de elevi

    2018

-  66 localități din judeţele Timiş şi Arad

 - Peste 7.000 de elevi

    2019

-  66 localități din judeţele Timiş şi Arad

- Peste 6.000 de elevi

Programul Smithfield Academics

„Smithfield Academics” este un program de responsabilitate socială Smithfield România, lansat în 2004 de către compania noastră, pentru a sprijini mediul academic şi de cercetare din Banat, prin parteneriate care intenționează să susţină şi educaţia și sistemul de învățământ superior, dar și proiectele de cercetare universitară.

Activitățile eligibile spre finanțare în cadrul „Smithfield Academics”:

·          Seminarii şi conferinţe pe diverse teme specifice domeniului în care activăm: Medicină Veterinară (medici veterinari, ingineri zootehnişti) şi Industrie Alimentară, cu specializările: ingineria alimentaţiei, siguranţa şi calitatea alimentară, inginerie mecanică.

·          Organizarea de vizite pentru studenţi la târguri în domeniul nostru de activitate

·          Program de internship pentru studenţi

·          Susţinerea cercetării pe teme de interes veterinar, creştere a animalelor şi industrie alimentară.

 

Prin intermediul programului „Smithfield Academics” sprijinim un proces educaţional calitativ prin dezvoltarea de parteneriate pe termen lung, colaborare cu universităţi şi licee din regiunea Banat menite a pregăti specialişti în domeniile noastre de activitate (creşterea animalelor, industrie alimentară şi veterinar).

 

Smithfield Academics - parteneriat pentru formarea practică a specialiştilor ȋn domeniu!

Internship Program

Începând cu anul 2009, Smithfield România a dezvoltat un program propriu de Internship. Prin intermediul acestei platforme educaţionale, compania îşi deschide anual porţile pentru studenţi interesaţi să înţeleagă şi să experimenteze partea practică a domeniului creşterii animalelor şi a producerii cărnii de porc, dar și activităților conexe.

Astfel, prin parteneriatele de lungă durată cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Universitatea de Vest din Timişoara, Politehnica Timişoara, am avut ocazia de a contribui la conturarea unui proces educaţional în cadrul căruia noţiunile teoretice se împletesc cu experienţele practice, pentru crearea unui mediu academic în care studenţii devin viitori specialişti în domeniu.

Din 2009, de la demararea programului, Smithfield România a găzduit în total un număr de peste 711 de interni, din care o mare parte în departamentele de producţie animală şi producţie carne, dar și în departamentele suport  calitate, tehnic, financiar, HR, IT, vânzări, juridic și PR.

 

Smithfield România crede în sprijinirea procesului educațional și a accesului la educație!

Prin departamentul nostru de Control al Calității, există o permanentă colaborare cu instituțiile de învațământ superior din Timișoara pentru a asigura prin programe de practică formarea viitorilor specialiști din industria alimentară sau din agricultură.

Programul de internship oferă studenților o șansă unică de a obține experiență practică în domeniul creșterii animalelor, industriei alimentare și procesării cărnii de porc, la cele mai înalte standarde de calitate. Acest program permite studenților să dezvolte  proiecte proprii specifice sub îndrumarea unui tutore de practică, acesta fiind doar unul dintre multele beneficii pe care programul le prezintă.

Smithfield România se implică activ în oferirea oportunităților de dezvoltare a carierei tuturor studenților participanți care se remarcă prin orientare pe termen lung și determinare în obținerea performanței profesionale.

 

Proiecte dezvoltate de-a lungul timpului pe componenta educație, susținute de Smithfield România